Om

Follow Lupita Svensson on WordPress.com

Lupita Svensson, fil dr i socialt arbete. Forskningsinriktning socialt arbete och juridik med rättssociologisk inriktning.

Lupita Svensson med socionomexamen 1997 från Stockholms universitet, fil mag i socialt arbete 1998 disputerade 2006 vid Stockholms universitet med en avhandling som behandlade akuta frihetsberövanden av unga lagöverträdare och samhällets hantering av dem.

Lupita Svensson har undervisat vid Stockholms universitet, Ersta Sköndal Högskola, Lunds universitet, Polishögskolan i Stockholm, Södertörns Högskola och Malmö Högskola i framförallt socialrätt och juridik i socialt arbete. Lupita Svensson arbetade under åren 2006-2010 som enhetschef (prefekt) för enheten socialt arbete, fakulteten Hälsa och Samhälle, Malmö Högskola.Har därefter varit lektor vid Ersta Sköndal Högskola samt Linköpings universitet. Numera anställd som lektor i socialt arbete med inriktning juridik vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Lupita Svensson har arbetet inom den slutna vuxenpsykiatrin under åren 1994-1999, som kurator på Beckomberga sjukhus, S:t Görans sjukhus och Norrtulls sjukhus. Arbetade även som socialsekreterare en kortare period vid Årsta – Vantörs stadsdelsförvaltning, Stockholm 1997-1998. Återvände till praktiken under perioden juli 2010 tom jan 2011 arbetat inom socialtjänsten i Hörby kommun i Skåne, först som vi utredandande socialsekreterare och sedan som 1:e socialsekreterare.